Մրցույթ

Ուղարկի՜ր հանրային թղթակցություններ (թղթակցություններ՝ որ արված են ոչ թե պրոֆեսիոնալ լրագրողների, այլ քաղաքացիական թղթակիցների կողմից) աղքատության խնդրի վերաբերյալ, պատմի՜ր չպատմված պատմություններ, օգնի՜ր մարդկանց քո թղթակցություններով՝ պատմելով անտեսված ճակատագրերի մասին:

Pages