video story 12/30/2012 - 19:15
Մեր օրերում ապրում են կանայք, ովքեր հայրենիքի խաղաղության համար չեն խնայել ոչինչ.  Հայրենական Մեծ Պատերազմի սկսվելու մասին լուրը լսելով` թողել են ուսումն ու ընտանիքները և մեկնել