photo story 12/20/2011 - 22:25
Արցախի տարածքում պարզվում է էսպիսի մի ծառ կա, որը տարածաշրջանի ամենամեծ ծառն է: Ճիշտն ասած այդպես էլ
photo story 12/20/2011 - 22:07
Հաճելի է, որ գնալով քաղաքը դառնում է ռոմանտիկ սիրո խոստովանությունների կրող: Ցավալի է միայն մի բան,