story story 01/19/2016 - 23:26
Բարև ձեզ։ Ես՝ Երևանի համար 195 ավագ դպրոցի աշակերտուհիս, սովորելով և բնակվելով Աջափնյակ վարչական շրջանում, կցանկանայի համայնքս կոկիկ և մաքուր տեսնել։ Խոսքս վերաբերվում է բոլոր կ