story story 01/22/2016 - 11:42
Բարև  սիրելի հայրենակից ես, Էլենն եմ՝  Դավթաշենի մի փոքր մասնիկ: Ճիշտ է,  ես արդեն շարադրել եմ իմ մտքերը, բայց կուզենամ մեկ անգամ ևս անդրադառնալ այս թեմային: Ես ուզում եմ, որ Դա
story story 11/20/2015 - 22:46
Անկեղծ ասած մեր համայնքը այնքան լավն է ու հագեցած, որ դժվարանում եմ կողնորոշվել, թե ինչպիսի բարեփոխումներ կարելի է կատարել: