story story 11/11/2015 - 17:15
Ձեզ գրում են Արեվիկը եվ Լուսինեն: Մենք ապրում ենք Սիլիկյան թաղամասում: Մենք ամեն անգամ մեր ժամանցը անցկացնելու համար գնում ենք Երևանի կենտրոնական այգիներից մեկը, եվ վատ չի լինի,