story story 02/19/2016 - 20:54
Ես Աննան եմ, արդեն ներկայացնում եմ իմ երկրորդ շարադրություն: Երևի նկատել եք, որ Դավիթաշենում չկա որևէ զբաղվածության կենտրոն տարեց մարդկանց համար, որտեղ կարող են հավաքվել, զրուցե
story story 11/26/2015 - 21:30
Բարև սիրելի ընթերցող: Ես Աղաջանյան Աննան եմ: Բնակվում եմ Դավիթաշեն 4-րդ թաղամասում: