story story 02/02/2016 - 11:32
Սիլիկյան թաղամասում գտնվող համար 108 դպրոցին կից տարածքը անմխիթար վիճակում է: Այնտեղ ժամանակ առ ժամանակ անցկացվում են ֆիզկուլտուրայի դասընթացները և ֆիզկուլտուրայի քննությունները