story story 03/04/2016 - 14:40
Ես` Սարգիս Մուրադյանս, իմ հասակակից և մի փոքր ավելի մեծ երիտասարդների հետ միասին շատ-շատ-շատ ցանկանում ենք ֆուտբոլի դաշտ: Դավթաշեն վարչական շրջան, 93 դպրոց