story story 01/19/2012 - 12:50
Այսօր ՀԼԱ-ում քարտեզագրման տեխնիկան ներկայացնում է Սամվել Մարտիրոսյանը, որը խոստովանեց, որ գիտի թե ով էր Վիքիպեդիայում տարածել Էդուարդո Գոնսալես մահվան կեղծ լուրը, չնայած մեզ հե