Media-ի նվաճումները

Media -ը #5 հորիզոնականում է 1319150 միավորով. 49-ից 27 նվաճումները բացված են:
Profile complete
100
2013/09/10
Rank #252
Profile complete badge
Պլատինե մեդալ
3000
2013/05/11
Rank #5
Տրվում է 100 եւ ավելի ամբողջական, այսինքն, նոթագրությունը տեսաշարով եւ/կամ լուսանկարներով համադրված նյութ տեղադրելու համար: Այս Պարգեւը բերում է 3000 միավոր:
Second photo
8000
2013/04/21
Rank #126
Second photo badge
Ոսկե մեդալ
3000
2013/04/21
Rank #8
Տրվում է 80 եւ ավելի ամբողջական, այսինքն, նոթագրությունը տեսաշարով եւ/կամ լուսանկարներով համադրված նյութ տեղադրելու համար: Այս Պարգեւը բերում է 3000 միավոր:
First photo
8000
2013/04/21
Rank #209
First photo badge
Արծաթե մեդալ
3000
2013/03/14
Rank #11
Տրվում է 60 եւ ավելի ամբողջական, այսինքն, նոթագրությունը տեսաշարով եւ/կամ լուսանկարներով համադրված նյութ տեղադրելու համար: Այս Պարգեւը բերում է 3000 միավոր:
Բրոնզե մեդալ
3000
2013/02/22
Rank #15
Տրվում է 40 եւ ավելի ամբողջական, այսինքն, նոթագրությունը տեսաշարով եւ/կամ լուսանկարներով համադրված նյութ տեղադրելու համար: Այս Պարգեւը բերում է 3000 միավոր:
Գերազանցիկ
3000
2013/02/20
Rank #29
Տրվում է 20 եւ ավելի ամբողջական, այսինքն, նոթագրությունը տեսաշարով եւ/կամ լուսանկարներով համադրված նյութ տեղադրելու համար: Այս Պարգեւը բերում է 3000 միավոր:
Second story
6000
2013/02/14
Rank #118
Second story badge
First story
6000
2013/02/14
Rank #233
First story badge
Welcome
50
2013/02/14
Rank #1622
Welcome badge
Առաջին ընկեր
10
Տրվում է առաջին ընկերոջը ձեռք բերելու համար: Այս Պարգեւը բերում է 10-ը միավոր:
First video
10000
First video badge
Second video
10000
Second video badge
Սուպեր Մեդալ
3000
Տրվում է 150 եւ ավելի ամբողջական, այսինքն, նոթագրությունը տեսաշարով եւ/կամ լուսանկարներով համադրված նյութ տեղադրելու համար: Այս Պարգեւը բերում է 3000 միավոր:
50 ընկեր
50
Տրվում է 50 ընկեր ձեռք բերելու դեպքում: Այս Պարգեւը բերում է 50 միավոր:
100 ընկեր
100
Տրվում է 100 ընկեր ձեռք բերելու դեպքում: Այս Պարգեւը բերում է 100 միավոր:
200 ընկեր
200
Տրվում է 200 ընկեր ձեռք բերելու դեպքում: Այս Պարգեւը բերում է 200 միավոր:
300 ընկեր
300
Տրվում է 300 ընկեր ձեռք բերելու դեպքում: Այս Պարգեւը բերում է 300 միավոր:
400 ընկեր
400
Տրվում է 400 ընկեր ձեռք բերելու դեպքում: Այս Պարգեւը բերում է 400 միավոր:
500 ընկեր
500
Տրվում է 500 ընկեր ձեռք բերելու դեպքում: Այս Պարգեւը բերում է 500 միավոր:
Տերեւ
100
Տրվում է առաջին բնապահպանական նյութ տեղադրելու համար: Այս Պարգեւը բերում է 100 միավոր:
Բնապահպան
500
Տրվում է տասը բնապահպանական նյութ տեղադրելու համար: Այս Պարգեւը բերում է 500 միավոր:
Էլ չանես
0
Տրվում է առաջին անգամ կայքի օգտագործման կանոնները խախտած օգտատերին: Տրվում է կայքի ադմինիստրատորի կողմից: Այս Պիտակը ստանալու դեպքում, օգտատերի միավորների քանակը պակասում է 30 տոկոսով:
Չի' կարելի
0
Տրվում է ոչ պատշաճ բովանդակությամբ երկրորդ նյութի համար: Տրվում է կայքի ադմինիստրատորի կողմից: Այս Պիտակը օգտատերի միավորների քանակը պակասեցնում է 50 տոկոսով:
Ամոթ
0
Տրվում է ոչ պատշաճ բովանդակությամբ երրորդ նյութի համար: Տրվում է կայքի ադմինիստրատորի կողմից: Այս Պիտակը օգտատերի միավորների քանակը պակասեցնում է 80 տոկոսով:
Սպամ
0
Տրվում է երեք եւ ավելի անգամ ոչ պատշաճ բովանդակությամբ նյութ հրապարակած օգտատերին: Տրվում է կայքի ադմինիստրատորի կողմից: Այս Պիտակը ստանալու դեպքում օգտատերի միավորների քանակը պակասում է 100 տոկոսով:
Առաջադրանք #1
3000
Տրվում է այն օգտատերին, ով կատարում է իր առաջին առաջադրանքը: Այս Պարգեւը բերում է 3000 միավոր:
Առաջադրանք #2
5000
Տրվում է այն օգտատերին, ով կատարում է իր երկրորդ առաջադրանքը: Այս Պարգեւը բերում է 5000 միավոր:
Գործընկեր
5000
Տրվում է 3 եւ ավելի առաջադրանք կատարած օգտատերին: Այս Պարգեւը բերում է 5000 միավոր:
Սուպեր Գործընկեր
10000
Տրվում է 10 եւ ավելի առաջադրանք կատարած օգտատերին: Այս պարգեւը բերում է 10 000 միավոր:
Արծաթե գործընկեր
20000
Տրվում է 20 եւ ավելի առաջադրանք կատարած օգտատերին: Այս պարգեւը բերում է 20 000 միավոր:
Օգտակար
20000
Տրվում է 10 եւ ավելի սոցիալական թեմայով նյութ տեղադրած օգտատերին:
Ոսկյա գլխավոր խմբագիր
140000
2013/07/22
Rank #4
Տրվում է այն օգտատերին, ով տեղադրում է իր 140-րդ նյութը: Այս պարգեւն ու Պաշտոնը բերում են 140 000 միավոր:
Արծաթե գլխավոր խմբագիր
130000
2013/06/26
Rank #5
Տրվում է այն օգտատերին, ով տեղադրում է իր 130-րդ նյութը: Այս պարգեւն ու Պաշտոնը բերում են 130 000 միավոր:
Բրոնզե գլխավոր խմբագիր
120000
2013/06/13
Rank #5
Տրվում է այն օգտատերին, ով տեղադրում է իր 120-րդ նյութը: Այս պարգեւն ու Պաշտոնը բերում են 120 000 միավոր:
Սուպեր գլխավոր խմբագիր
110000
2013/05/24
Rank #5
Տրվում է այն օգտատերին, ով տեղադրում է իր 110-րդ նյութը: Այս պարգեւն ու Պաշտոնը բերում են 110 000 միավոր:
Գլխավոր խմբագիր
100000
2013/05/11
Rank #5
Տրվում է այն օգտատերին, ով տեղադրում է իր 100-րդ նյութը: Այս պարգեւն ու Պաշտոնը բերում են 100 000 միավոր:
Սուպեր
90000
2013/05/02
Rank #6
Տրվում է այն օգտատերին, ով տեղադրում է իր 90-րդ նյութը: Այս պարգեւն ու Պաշտոնը բերում են 90 000 միավոր:
Գլխավոր խմբագրի օգնական
80000
2013/04/21
Rank #8
Տրվում է այն օգտատերին, ով տեղադրում է իր 80-րդ նյութը: Այս պարգեւն ու Պաշտոնը բերում են 80 000 միավոր:
Սուպեր խմբագիր
70000
2013/04/12
Rank #10
Տրվում է այն օգտատերին, ով տեղադրում է իր 70-րդ նյութը: Այս պարգեւն ու Պաշտոնը բերում են 70 000 միավոր:
Խմբագիր
65000
2013/03/22
Rank #9
Տրվում է այն օգտատերին, ով տեղադրում է իր 65-րդ նյութը: Այս պարգեւն ու Պաշտոնը բերում են 65 000 միավոր:
Սուպեր պատասխանատու խմբագիր
60000
2013/03/14
Rank #11
Տրվում է այն օգտատերին, ով տեղադրում է իր 60-րդ նյութը: Այս պարգեւն ու Պաշտոնը բերում են 60 000 միավոր:
Պատասխանատու խմբագիր
55000
2013/03/06
Rank #11
Տրվում է այն օգտատերին, ով տեղադրում է իր 55-րդ նյութը: Այս պարգեւն ու Պաշտոնը բերում են 55 000 միավոր:
Սուպեր օգնական
50000
2013/02/28
Rank #11
Տրվում է այն օգտատերին, ով տեղադրում է իր 50-րդ նյութը: Այս պարգեւն ու Պաշտոնը բերում են 50 000 միավոր:
Խմբագրի օգնական
45000
2013/02/22
Rank #12
Տրվում է այն օգտատերին, ով տեղադրում է իր 45-րդ նյութը: Այս պարգեւն ու Պաշտոնը բերում են 45 000 միավոր:
Աշխատասեր թղթակից
40000
2013/02/22
Rank #15
Տրվում է այն օգտատերին, ով տեղադրում է իր 40-րդ նյութը: Այս պարգեւն ու Պաշտոնը բերում են 40 000 միավոր:
Սուպեր պատասխանատու
35000
2013/02/21
Rank #18
Տրվում է այն օգտատերին, ով տեղադրում է իր 35-րդ նյութը: Այս պարգեւն ու Պաշտոնը բերում են 35 000 միավոր:
Պատասխանատու թղթակից
30000
2013/02/20
Rank #20
Տրվում է այն օգտատերին, ով տեղադրում է իր 30-րդ նյութը: Այս պարգեւն ու Պաշտոնը բերում են 30 000 միավոր:
Սուպեր թղթակից
25000
2013/02/20
Rank #24
Տրվում է այն օգտատերին, ով տեղադրում է իր 25-րդ նյութը: Այս պարգեւն ու Պաշտոնը բերում են 25 000 միավոր:
Թղթակից
20000
2013/02/20
Rank #29
Տրվում է այն օգտատերին, ով տեղադրում է իր 20-րդ նյութը: Այս պարգեւն ու Պաշտոնը բերում են 20 000 միավոր:
Ազատ թղթակից
15000
2013/02/20
Rank #43
Տրվում է այն օգտատերին, ով տեղադրում է իր 15-րդ նյութը: Այս պարգեւն ու Պաշտոնը բերում են 15 000 միավոր:
Պրակտիկանտ
10000
2013/02/18
Rank #55
Տրվում է այն օգտատերին, ով տեղադրում է իր 10-րդ նյութը եւ ստանում Ազատ հեղինակ Պաշտոնը: Այս պարգեւն ու Պաշտոնը բերում են 10 000 միավոր:
Սկսնակ
1000
2013/02/14
Rank #340
Տրվում է այն օգտատերին, ով տեղադրում է իր առաջին նյութը եւ ստանում Սկսնակ Պաշտոնը: Այս պարգեւն ու Պաշտոնը բերում են 1000 միավոր:
Պլատինե գլխավոր խմբագիր
150000
Տրվում է այն օգտատերին, ով տեղադրում է իր 150-րդ նյութը: Այս պարգեւն ու Պաշտոնը բերում են 150 000 միավոր: